18 september 1944 tussen Pastoor Peters- en Houtstraat.

Previous
18 september 1944 tussen Pastoor Peters- en Houtstraat.


YankReenactment